محاسبه سریع ظرفیت کولرگازی

منتشر شده در 29 شهریور 1396

محاسبهٔ سریع برای انتخاب کولر گازی

همانطور که در مقالات گذشته در مورد برآورد ظرفیت سیستم تهویه مطبوع توضیح داده ایم اینبار نیز محاسبه ظرفیت کولر های کازی را به زبان ساده تر برای شما بیان نموده ایم.

واحد تهویه مطبوع اتاقی یا همان کولرگازی، کوچکترین دستگاه تهویه مطبوع است که در چهار نوع : پنجره ای؛ متحرک ؛ دو تکه و رطوبت گیر عرضه می شود.

استفاده از انواع کولرگازی اخیراً در ایران به دلایل مختلف رو به کولرگازی دو تکه و وسایل لازم برای درزبندی محل نصب آن توسعه بوده و با عرضهٔ مدلهای جدید کولر داکت و مدل های دیگر توسط چند کارحانهٔ ایرانی و خارجی، انتظار میرود کاربرد ان بیش از پیش گسترش یابد. 

در مقاله گذشته تعاریفی در رابطه با تهویه مطبوع داشته ایم که یادآوری را بد نمیبینیم.

مزایا و نواقص انواع کولر گازی

مزیت عمدهٔ کولر گازی دو تکه این است که اواپراتور (قسمت خنک کننده) و کندانسور (قسمت تقطیرکننده) آن از هم جدا هستند. به این ترتیب گرمایی که از کندانسور دفع می شود به داخل اتاق راه نیافته و بازده اواپراتور را پایین نمی آورد. حال آنکه در کولرهای پنجره ای، کولرهای متحرک و واحدهای رطوبت گیر، قسمتهای اواپراتور و کندانسور در یک محفظه قرار دارند. در کولر پنجره ای یک نیمهٔ دستگاه (اواپراتور) در اتاق و نیمهٔ دیگر آن (کندانسور) در فضای آزاد قرار میگیرد. اما امکان دارد تحت شرایطی (مثلاً عدم هوابندی پنجرهٔ محل نصب کولر) گرمای کندانسور به داخل اتاق راه یافته و بار گرمایی اتاق را افزایش و نتیجتاً بازده اواپراتور را کاهش دهد. همین مسئله در مورد کولرهای متحرک و واحدهای رطوبت گیر نیز ممکن است صادق باشد. اما عیب کولرهای دوتکه این است که اواپراتور و کندانسور آنها دور از هم قرار میگیرند و برای مرتبط نمودن آنها به لوله کشی نسبتاً طولانی نیاز است.

- توصیه هایی برای استفاده صحیح از کولرهای گازی

۱ - بزرگترین عامل گرم شدن اتاقها معمولاً آفتاب است که حتی در روزهای ابری نیز ممکن است قابل توجه باشد. این گرما به سرعت از راه شیشه ها و پنجره ها و به آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق تحمیل می شود. اما با استفاده از این وسایل و تمهیدات می توان بار سرمایی ناشی از آفتاب را کاهش داد:

  •  پرده یا کرکرهٔ داخلی:
  •  سایبان یا کرکرهٔ بیرونی؛
  •  شیشه های آینه ای و سطوح منعکس کننده؛
  •  عایقکاری سقف و دیوارهای خارجی و استفاد از روکار منعکس کننده.

 

۲ - دومین منبع بزرگ بار سرمایی اتاق معمولاً وسایل الکتریکی از قبیل رایانه ها، مونیتورها، چاپگرها، دستگاههای فتوکپی، تلویزیون، چراغ های روشنایی و غیره می باشند. این نوع بار سرمایی معمولاً در ادارات و دفاتر بیشتر از خانه هاست. یک راه کاستن از بار سرمایی این

وسایل، خاموش کردن آنها در مواقع بیکاری است. راه دیگر این است که برای روشنایی به جای لامپ های رشته ای از لامپهای فلوئورسنت که انرژی مصرفی و اتلاف گرمایی آنها کمتر است استفاده شود. با حداکثر بهرهمندی از روشنایی روز سعی گردد نیاز به روشن کردن لامپ کمتر شود؛ البته به شرطی که بار گرمایی ناشی از آفتاب از بار گرمایی لامپ ها بیشتر نوشود

۳ - بار سرمایی هوای نفوذی ممکن است بسیار زیاد باشد. باز بودن پنجره باعث میگردد که بخش عمده ای از توان کولرگازی صرف خنک کردن بیهودهٔ هوای گرم ورودی شود. این سبب افزایش مدت کار کمپرسور و فرسودگی زود هنگام آن میگردد؛ ضمن این که اتاق هم به نحو مطلوب خنک نمیشود. اگر درهای داخلی هم باز باشند، کولر به جای خنک کردن فقط یک اتاق در واقع باید چند اتاق را با هم خنک کند درحالی که توان این کار را ندارد و تنها بر اساس بار سرمایی یک اتاق محاسبه و انتخاب شده است.

۴- سرد کردن اتاق بیش از حد لزوم، ضمن این که از نظر بهداشتی صحیح نیست، موجب افزایش مصرف برق و فرسایش بیهودهٔ دستگاه می شود. برای بهره برداری صحیح از کولر و ایجاد شرایط مطنوب در اتاق، حتماً باید از ترموستات استفاده شود. اما حتی المقدور نباید درجهٔ ترموستات را روی پایین ترین حد آن گذاشت، چرا که بدین ترتیب دورهٔ کار کولر طولانی شده و مصرف انرژی آن افزایش مییابد.

۵ - در ادارات باید کولر اتاقهای خالی از کارمند، خاموش شود.

۶ - کارخانجات سازنده اغلب در مورد نگهداری و بازبینی دوره ای کولرها و تمیز کردن فیلترها توصیه های اکید دارند.

۷ - از قرار دادن منابع گرما از قبیل قابلمهٔ غذای داغ و غیره روی 

کولرگازی یا در مجاورت ان باید خودداری شود.در مقاله گذشته در رابطه با محاسبه بار گرمایشی صحبت کردیم و در این مقاله به سراغ محاسبه بار سرمایشی و محاسبه سایز کولرگازی میپردازیم.

محاسبهٔ سریع و سر انگشتی سایز کولر گازی

در این روش که برای تکنسینها، سرویسکاران، فروشندگان یا خریداران کولرگازی قابل استفاده است، ظرفیت کولر بر اساس مساحت

کف اتاق تعیین می شود، بدین صورت :

۱ - تعیین مساحت کف اتاق بر حسب فوت مربع

(فوت مربع  10.76= 1 مترمربع)؛

۲ - تعیین میزان بار سرمایی اتاق به ازاء هر فوت مربع سطح کف از جدول 1؛

۳ - تعیین بار سرمایی کل اتاق از حاصل ضرب اعداد حاصله از بندهای ۱ و ۲. ضریب تبدیل Btu/h به تن تبرید بدین قرار است :

Btu/h 12000 = 1 تن تبرید

۴ - تعیین شدت هوادهی دستگاه یا CFM مورد نیاز بر اساس توصیه های زیر :

  • CFM 400 به ازاء هر تن تبرید برای شرایط آسایش معمولی؛
  • CFM  500به ازاء هر تن تبرید برای کولرهای گازی و مواردی که بار سرمایی محسوس اتاق زیاد باشد؛
  • CFM 300 به ازاء هر تن تبرید برای مواردی که بار سرمایی نهان اتاق بالا باشد؛

به عنوان مثال، اگر بار سرمایی یک دفتر کار ۱ تن تبرید باشد، طبق توصیه های بالا، شدت جریان هوای کولرگازی به این ترتیب حساب می شود:

به عنوان مثال اگر مساحت زیربنای یک منزل 1600ft  باشد .

حال اگر بخواهیم بار سرمایی این خانه را نیز محاسبه کنیم، با توجه به این که در شرایط آسایش معمولی به ازاء هر تن تبرید ۴۰۰CFM منظور می شود خواهیم داشت :

در مبحث قبلی به اینجا رسیدیم که جهت تخمین شدت هوادهی (CFM) دستگاه تهویه مطبوع در مناطق معتدل میتوانسیم به ازاء هر فوت مربع سطح کف اتاق ۱CFMدر نظر بگیریم. از ضرب مساحت کف اتاق در 1CFM، دبی هوای دستگاه به دست میآید. از تقسیم دبی هوای دستگاه بر میزان تناژ تبرید توصیه شده ( یعنی 400 CMF/Ton  برای شرایط آسایش معمولی ،500 CFM/ton برای کولرهای گازی و مواردی که بار سرمایی محسوس نهان اتاق زیاد باشد)، بار سرمایی اتاق بر حسب تن تبرید به دست می آید.

اما عدد 1CFM/ft2  تخمینی بسیار کلی است. در خیلی از موارد لازم است برآورد دقیق تری صورت گیرد. خوشبختانه برای این منظور نیز Khashab پیشنهاداتی دارد که تخمین CFM مورد نیاز و متعاقبان بار سرمایی ساختمان را تا حد زیادی دقیق تر می کند. این پیشنهادات در قالب جداول 1 تا 4 ارائه شده اند.

جدول 1

در این جدول بر اساس کاربرد ساختمان ( عمومی ، آموزشی ، تجاری و مسکونی ) میزان مساحت کف اتاق به ازاء هر تن تبرید برای بار کم، متوسط و زیاد پیشنهاد شده است. بعنی جهت تخمین بار سرمایی هر اتاق باید ابتدا بر اساس اطلاعاتی که از شرایط ساختمان مورد نظر در اختیار داریم تشخیص دهیم که بار سرمایی آن کم، متوسط یا زیاد است و بعد، از ستون مربوطه عدد پیشنهاد شده را استخراج کرده و مساحت کف اتاق را بر آن عدد تقسیم کنیم؛ حاصل بار سرمایی تخمینی اتاق است.

مثال : بار سرمایی اتاقی به مساحت کفف 200 فوت مربع ( 18.7 متر مربع ) واقع در این ساختمان مسکونی بزرگ با فرض متوسط بودن بار سرمایی با استفاده از جدول 3 به ترتیب زیر بدست می آید:

جدول 2 تا 4 : 

برای تخمین بار سرمایی ( تن تبرید )، شدت جریان هوا ( CFM )، روشنایی و مساحت لازم برای هر نفر، بر حسب کم، متوسط یا زیاد بودن بار به ترتیب جداول 2 ، 3 و 4 ارائه شده اند.

از ستون مربوط به مساحت لازم برای هر نفر نی توان تعداد نفرات ساکن یا مشغول به کار در ساختمان را تخمین زد که این در محاسبات دقیق بار سرمایی بسیار حائز اهمیت است. ستون بعدی میزان تخمینی نور لازم برای اتاق را بر حسب وات بر فوت مربع سطح کف ارائه میدهد. ، ستول سووم مانند جدول 1 میزان تخمینی بار سرمایی را بر حسب فوت مربع به ازاء هر تن تبرید البته به صورت دقیق تر ارائه می دهد. از ستون چهارم نیز شدت جریان هوا به ازاء واحد سطح کف اتاق به دست می آید.

در رابطه با تعیین بار سرمایی و محاسبه ظرفیت کولرگازی خواندن این متن انگلیسی از سایت معتبر آمریکایی thespruce.com  خالی از لطف نیست. 


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
0 محصول مقایسه کن