فروش و اجاره سایت

تاسیسات.کام Tasisat.com در نظر دارد برای بهبود عمل کرد در صنف تاسیسات ساختمانی سایت هایی که زیر نظر این مجمعه می باشد را به فروش یا به ضورت ماهیانه یا سالیانی اجاره دهد