جنسیت نام نام خانوادگی تلفن همراه تاریخ تولد شهر سمت درخواستی سمت درخواستی علامندی فروش علامندی فروش علامندی فروش علامندی فروش
خانمبهنازجعفری امناب090314946161365تهران
 • بازاریابی تلفنی
 • امور مالی
 • منشی
 • هر کاری که در توانم باشد و یا آموزش ببینم
 • می توانم آچار فرانسه باشم
 • هرچه نیاز سازمان باشد
 • پکیج
 • رادیاتور
 • اسپلیت ( کولر گازی )
 • داکت اسپلیت
 • فن کوئل ها
 • تاسیسات سونا , استخر و جکوزی
 • تاسیسات آتش نشانی
 • دوربین مدار بسته
 • اعلام حریق
 • لوازم خانگی
 • خدمات پس از فروش
خانممعصومهبازاری091219896321358تهران
 • امور مالی
 • هرچه نیاز سازمان باشد
خانممهستیحسینی090395205311372تهران
 • محتوا گذار ( سایت )
 • محتوانویس ( سایت )
 • هر کاری که در توانم باشد و یا آموزش ببینم
 • می توانم آچار فرانسه باشم
خانمفهیمهاقامیری09362599655۱۳۶۴اندیشه
 • بازاریابی تلفنی
 • منشی
 • می توانم آچار فرانسه باشم
 • داکت اسپلیت
 • خدمات پس از فروش
خانمفاطمهخمسه زاره قزوینی09384243117۱۳۷۸تهران
 • محتوا گذار ( سایت )
 • تاسیسات سونا , استخر و جکوزی
 • تاسیسات آتش نشانی
حسینمعصومی(093) 544-44491367تهران
 • بازاریابی تلفنی
 • محتوا گذار ( سایت )
 • پکیج
 • رادیاتور
 • موتورخانه
 • هیتر ها
 • لوله و اتصالات
 • اسپلیت ( کولر گازی )
 • داکت اسپلیت
 • چیلر و مینی چیلر
 • فن کوئل ها
 • VRF ( مولتی اسپلیت ها )
 • تاسیسات سونا , استخر و جکوزی
 • پمپ و بوستر پمپ ها
 • تاسیسات آتش نشانی
 • دوربین مدار بسته
 • اعلام حریق
 جنسیت نام نام خانوادگی تلفن همراه تاریخ تولد شهر سمت درخواستی سمت درخواستی علامندی فروش علامندی فروش علامندی فروش علامندی فروش