نمایش 1–16 از 30 نتیجه

بوستر پمپ پنتاکس از دسته تجهیزاتی می باشند که انرﮊی مکانیکی تولید شده توسط منبع بیرونی را به سیال مایع (یا گازی) که از پمپ در حال عبور می باشد، منتقل می کنند.در بوستر پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به گونه ی است تغییر فشار سیال قابل رویت می باشد.بوستر پمپ پنتاکس تشکیل شده است از لوله ها ،تجهیزات الكتريكي ،پمپ ها ،اتصالات ،شير آلات.

از ویژگی های بوستر پمپ آب می توان به ثابت نگه داشتن شبكه مصرفی تحت فشار اشاره کرد. چنانچه مقدار مصرف بالا رود متناسب با حجم بالا رفته سایر پمپها در بوستر پمپ به نوبت وارد مدار شده و شروع به کار می کنند. برای خرید بوستر پمپ پنتاکس با تاسیسات سیتی تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت بوستر پمپ پنتاکس با ما تماس بگیرید.

برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه
برای قیمت دقیق تماس بگیرید
مقایسه