بوستر پمپ آب ،برای تقویت پمپ های آب بوده که جهت افزایش یا حفظ فشار آب به کار می رود. این پمپ قالبا درسیستم هایی مورد استفاده است که جریان آب به صورت ناپایدار و متغیر است.مکانیزم این پمپ آب به گونه ای است که هنگامی که تقاضای آب کم است بوستر پمپ به صورت آماده به کار مانده و در صورت بالا رفتن درخواست بوستر پمپ فعال شده و فشار مورد نیاز برای تامین آب لازم را بالا می برد.بوستر پمپ ها از یک یا چند پمپ، مخزن و دستگاه کنترل تشکیل شده و برای ثابت نگه داشتن فشار آب در نواحی کم فشار، مکان هایی که فشار آب متغیر است، ساخته شده اند.از انواع بوستر پمپ بوستر می توان به پمپ دور ثابت آبرسانی ،بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی اشاره کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمتبوستر پمپ آب با ما تماس بگیرید.